Het kan voor iemand van groot belang zijn om bezwaar te maken tegen een CIS registratie. Het gebeurt immers meer dat regelmatig dat deze registratie in het Centraal Informatie Systeem voor verzekeringsmaatschappijen een reden zijn om een verzekeringsaanvraag te weigeren. Dit zal het geval zijn als er sprake is van een registratie onder de noemer ‘Extern Verwijzingsregister’. In dat geval zal het voor de betreffende persoon erg lastig zijn om een gewenste verzekering af te sluiten. Gelukkig is het mogelijk om bezwaar te maken tegen zo’n CIS registratie, maar hiervoor zal vaak wel van professionele ondersteuning gebruik moeten worden gemaakt.

Wat houdt een CIS registratie in?

De stichting CIS beheert een databank waar het verzekeringsverleden van vele mensen in geregistreerd staan. Het is gebruikelijk dat verzekeraars bij iedere verzekeringsaanvraag deze databank raadplegen om risico’s beheersbaar te maken en fraude tegen te gaan. Als een persoon een CIS registratie heeft met een negatieve aantekening, dan zal de verzekeringsmaatschappij ervoor kiezen om een verzekeringsaanvraag te weigeren. Zo’n negatieve aantekening wordt het ‘Externe Verwijzingsregister’ genoemd. De EVR is de zwarte lijst van verzekeraars.

Wanneer een verzekeraar een vermelding krijgt in het Externe Verwijzingsregister

In de CIS databank worden alle schademeldingen die bij de verzekeringsmaatschappijen worden ingediend geregistreerd. Het maakt in dit geval niet uit wie er schuld heeft van de schade. Het feit dat een persoon een beroep heeft gedaan op zijn of haar verzekering wordt geregistreerd in vorm van een CIS registratie. Dit heeft voor deze persoon géén gevolgen, mits er geen sprake is van een verwijzing naar het EVR.

Er zijn diverse situaties te benoemen waarbij de verzekeraar een vermelding zal krijgen in het Externe Verwijzingsregister. Dit kan onder andere het geval zijn bij een ontzegging van de rijbevoegdheid, het niet betalen van verzekeringspremies, het indienen van te veel schades of  het plegen van verzekeringsfraude door het verstrekken van onjuiste gegevens aan de verzekeringsmaatschappij.

Gevolgen van een CIS registratie met een EVR verwijzing

De gevolgen van een CIS registratie met een EVR verwijzing zijn groot. Veel verzekeraars zullen een verzekeringsaanvraag van de betrokken persoon weigeren. De betrokkene heeft in dat geval alleen maar mogelijkheden om een verzekering af te sluiten bij de Vereende Verzekeringen. Dit is een organisatie dat zich richt op het aanbieden van verzekeringen aan mensen met een strafblad. Uiteraard zijn de voorwaarden van een verzekering bij deze maatschappij een stuk minder gunstig dan bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen. Deze gevolgen zijn ook van toepassing op de huisgenoten van de betrokkene. Een CIS registratie is immers gekoppeld aan zowel een naam als een huisadres.

Mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een CIS registratie

Een CIS registratie is in te zien door op de website van de stichting CIS een formulier in te dienen waarop het verzoek hiervoor kenbaar kan worden gemaakt. Het bezwaar maken tegen een CIS registratie gaat echter minder eenvoudig. Het is voor particulieren zelfs helemaal niet mogelijk om contact op te nemen met de stichting CIS. Het is dan ook zeker aan te raden om gebruik te maken van gespecialiseerde juridische hulp om bezwaar te maken tegen een CIS registratie. Een gespecialiseerde advocaat kan waardevolle ondersteuning bieden om de verzekeraar van onschuld te overtuigen wat uiteindelijk zal resulteren in verwijdering van de CIS registratie met een EVR verwijzing.