Veel ondernemers staan voor de keuze of het beter is om hun boekhouding zelf te doen of dat het uitbesteden hiervan een betere keuze is. Er zijn ondernemers die er de voorkeur aangeven om de bedrijfsadministratie zelf bij te houden. Zij zien dit als een kostenbesparende keuze. De praktijk wijst echter vaak anders uit. Het uitbesteden van de bedrijfsboekhouding blijkt een investering te zijn die zichzelf vrij makkelijk terug zal verdienen. Met deze wetenschap is de keuze snel gemaakt.

Het bijhouden van de bedrijfsboekhouding in de praktijk

Veel ondernemers focussen zich uiteraard primair op het runnen van hun bedrijf. Dit betekent dat het bijhouden van de bedrijfsboekhouding in de praktijk als secundaire taak wordt gezien. In de meeste gevallen wordt het bijhouden van de bedrijfsadministratie gezien als taak die uitgevoerd kan worden in de daluren. De vraag is echter of een ambitieuze ondernemer wel daluren in zijn of haar werkweek heeft. Veel ondernemers werken hun bedrijfsboekhouding dan ook in de avonduren of in het weekend bij. Het probleem van deze keuze is dat de administratie vaak niet up to date is en dat er door deze werkwijze snel fouten kunnen ontstaan.

Boekhoudkundige problemen waar veel ondernemers mee kampen

Naast de factor tijd zijn er veel andere boekhoudkundige problemen waar veel ondernemers mee kampen. Een gebrek aan specialistische administratieve kennis vormt vaak een groot struikelblok bij het bijhouden van de bedrijfsboekhouding. De sterk aan verandering onderhevige fiscale regels maken deze taak niet eenvoudiger. Uiteraard kunnen ondernemers ervoor kiezen zich te verdiepen in deze materie maar in dat geval komt de factor tijd weer om de hoek kijken. Een gemiddelde ondernemer gunt zichzelf hier géén tijd voor als er “primaire taken” moeten worden uitgevoerd.

Verkeerde benadering van de bedrijfsboekhouding

Het bijhouden van de bedrijfsboekhouding wordt gezien als een taak waarmee géén directe opbrengst wordt gegenereerd. Dit kan echter gezien worden als een verkeerde benadering van de bedrijfsboekhouding. Een goed georganiseerde financiële huishouding vormt immers een belangrijke basis voor een goed bedrijfsresultaat. Dit is de reden dat veel ondernemers het uitbesteden van de bedrijfsboekhouding zien als nuttige investering.

Waarom het uitbesteden van de bedrijfsboekhouding een nuttige investering is

Het uitbesteden van de bedrijfsboekhouding kan zeker gezien worden als een nuttige investering. Een accountant zal er immers voor zorgen dat de bedrijfsboekhouding altijd up to date en taken als belastingaangiftes uit handen nemen. Bij een bedrijf als Stolwijk Accountants heb je de beschikking over een vaste contactpersoon die volledig op de hoogte is over alle financiële zaken die binnen een bedrijf spelen. Een ondernemer kan zich volledig focussen op het runnen van het bedrijf en hoeft zich geen zorgen te maken over de “secundaire taak” die nog even uitgevoerd moet worden. Met dat vooruitzicht is de keuze voor veel ondernemers snel gemaakt!